miércoles, 25 de mayo de 2016

Avisos de substitucións.

Publícanse novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a súa cobertura mediante substitución entre titulares con data do 25 de Maio de 2016.
Os/as interesados/as nas substitucións poden presentar as súas solicitudes conforme o modelo anexo II, facendo constar, no espazo dedicado ao órgano xudicial, o órgano no que se atopa destinado, así como aquel para o que fai a súa solicitude

Anticipar por fax: núm. 981 54 62 22

A CORUÑA 

XDO. DO PENAL NÚM. 6 - A CORUÑA 
Corpo: Tramitación procesual e administrativa 
Prazo: 25, 26 e 27 de maio de 2016 
Motivo: Liberación sindical 

XDO. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚM. 1 – A CORUÑA
Corpo: Xestión procesual e administrativa 
Prazo: 25, 26 e 27 de maio de 2016 
Motivo: Licenza por enfermidade 

DECANATO. SERVIZO DE NOTIFICACIÓNS E EMBARGOS – FERROL 
Corpo: Auxilio xudicial 
Prazo: 25, 26 e 27 de maio de 2016 
Motivo: Licenza por enfermidade 

XULGADO DE INSTRUCIÓN NÚM. 3 – FERROL 
Corpo: Xestión procesual e administrativa 
Prazo: 25, 26 e 27 de maio de 2016 
Motivo: Licenza por enfermidade 

OURENSE 

XULGADO 1ª INSTANCIA NÚM. 5 - OURENSE 
Corpo: Xestión procesual e administrativa 
Prazo: 25, 26 e 27 de maio de 2016 
Motivo: Vacante 

XDO. PENAL NÚM. 2 - OURENSE 
Corpo: Xestión procesual e administrativa 
Prazo: 25, 26 e 27 de maio de 2016 
Motivo: Vacante 

PONTEVEDRA 

XDO. 1ª INSTANCIA NÚM. 11 – VIGO 
Corpo: Auxilio xudicial 
Prazo: 25, 26 e 27 de maio de 2016 
Motivo: Licenza por enfermidade 

XDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCIÓN NÚM. 1 – VLAGARCÍA DE AROUSA 
Corpo: Tramitación procesual e administrativa 
Prazo: 25, 26 e 27 de maio de 2016 
Motivo: Vacante