miércoles, 27 de abril de 2016

Últimos chamamentos de interinos

No dia de hoxe saíron publicados no OPAX chamamentos de persoal interino para que preste servizo nos seguintes órganos xudiciais que relacionamos por provincias: 

A CORUÑA


- Xulgado de Instancia núm. 5 de Ferrol

  Corpo Tramitación

- Xulgado do Penal núm. 2 de A Coruña
  1 do Corpo de Tramitación
  1 do Corpo de Xestión

- Xulgado de Instancia núm. 10 de  A Coruña
   Corpo de Tramitación.

- Servicio de Apoio de A coruña
   Corpo de Auxilio

PONTEVEDRA

- Xulgado do Contencioso núm. 1 de Vigo

  Corpo de Tramitación

- Xulgado de Instancia núm. 2 de Vigo
  Corpo de Tramitación

- Servicio de Apoio de Pontevedra
   Corpo de Tramitación

LUGO

- Xulgado Mixto núm. 1 de Becerreá
 Corpo de Auxilio