miércoles, 13 de abril de 2016

Convocatoria Acción Social 2016.


No Diario Oficial de Galicia  día de hoxe 13 de abril de 2016, publícase a Resolución do 3 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade á convocatoria e aos criterios de repartición do fondo de acción social do ano 2016 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

Acceder DOG