miércoles, 28 de junio de 2017

Publicada no BOE a Lei 3/2017, de 27 de xuño de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017

Hoxe publícase no BOE a Lei 3/2017, de 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017. 

Nesta Lei recóllese o incremento salarial do 1% (pactado cos sindicatos de Mesa xeral de Función Pública CCOO, UXT e CSIF), polo que os funcionarios seguimos perdendo poder adquisitivo un ano máis.

STAJ esixirá o abono inmediato deste exiguo incremento salarial e o pago dos atrasos producidos dende o mes de xaneiro.


Preme aquí para acceder ó contido da Lei

O Pleno do T.S. acorda que as grabacións defectuosas poden dar lugar a nulidades ou absolucións

Nun acordo do Pleno do Tribunal Supremo, a Sala Segunda advirte das dificultades xeradas polas gravacións defectuosas dos xuízos orais, que poden dar lugar a nulidades ou absolucións se esas gravacións resultaran imprescindibles para resolver os recursos. A Sala reclama que esa documentación se complemente con estenotipistas que recollan a transcrición do xuízo.martes, 27 de junio de 2017

A Dirección xeral abre prazo de alegacións para aclarar os artigos 6 e 7 do borrador da bolsa de interinos

O día 23 de xuño, este sindicato remitiu á Dirección xeral de xustiza escrito solicitando a aclaración dos artigos 6 e 7 do novo borrador de interinos, en concreto pedíaselle que se remitira a devandita aclaración ós sindicatos para o seu estudo antes da convocatoria da mesa sectorial e que se elaborara un novo borrador que eliminara claramente esa posibilidade,  en caso de existir a mesma.

A inmensa maioría do colectivo de interinos, como este Sindicato opoñemonos a que desaparezca  a bolsa de reserva e sea sustituida por unha bolsa da traballo que conte coas persoas que antes estaban en traballo máis os que estaban na reserva, no caso que sexa esa a intención da Administracióna a que me dirixo, ademáis ninguén pidiu esta reforma, nin a Dirección Xeral falou de tal posibilidade ata o momento.

Pincha aquí para ver o escrito presentado

Hoxe, hai escasos minutos, a Dirección xeral remitiunos por mail que se abre o prazo para que os sindicatos aleguen ás porcentaxes das bolsas do artigo 7 antes do venres 30 de xuño.


"Con data 07.06.2017, e cara á súa inclusión na orde do día da próxima mesa sectorial, enviouse o borrador da Orde sobre selección e nomeamento de interinos para cubrir postos de funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia.
O dito borrador incorporaba algunhas das alegacións formuladas polas organizacións sindicais nas anteriores mesas técnicas, que incrementaban as admitidas anteriormente.
Por outra parte, o borrador incorporaba tamén unha modificación que non foi solicitada polos sindicatos, pero que a Administración apreciou que debería incorporarse debido á evolución dos datos dos chamamentos realizados, exclusións e suspensións, das distintas bolsas actualmente en vigor. Dita modificación, consistente no incremento do número de integrantes das bolsas de traballo e reserva tense rexeitado por escrito por parte de determinadas organizacións sindicais.

Por tanto, a efectos de coñecer a opinión de todas as organizacións sindicais para manter ou reformular no seu caso as porcentaxes das bolsas, solicitamos que nos remitan as consideracións e propostas que se estimen oportunas ao respecto antes do venres 30 de xuño."

STAJ solicita a implantación da receta electrónica para os/as usuarios/as da seguridade social titulares de MUGEJU

A Consellería de Sanidade de Galicia ten implantada dende o ano 2008 a receta electrónica para as persoas usuarias do sistema público de saúde. Pero para os/as funcionarios/as de xustiza  titulares da MUGEJU e beneficiarios/as do sistema público de saúde non está activa a receta electrónica,  na           farmacia non lle dispensan a medicación co só acceso ó sistema informático, senón que deben levar o talonario de recetas da MUGEJU.  STAJ remitiu escrito tanto ó SERGAS como á MUGEJU para que, mediante un Acordo de colaboración, se remate de implantar  a receta electrónica en Galicia para o seu uso polo persoal de xustiza titular da MUGEJU e  usuario do sistema público de saúde.

Pincha aquí para acceder ó escrito presentado

Concurso de traslados do corpo de Letrados da Administración de Xustiza

No BOE de hoxe publícase a Orde JUS/605/2017, de 20 de xuño, por a que se convoca concurso de traslados para a provisión de prazas do Corpo de Letrados da Administración de Xustiza.

Presentada a proposta da nova Oficina Xudicial en Ourense

O director xeral de Xustiza, Juan José Martín, participou onte en Ourense nunha reunión con membros da Administración de Xustiza (xuíces-letrados-representación da xunta de persoal de Ourense) para poñer en común os resultados dos primeiros análises realizados de cara á implantación da nova oficina xudicial en Ourense.
Espérase que poida estar deseñada entre finais deste ano e os primeiros meses de 2018.

O modelo definitivo aprobarase unha vez feitas as achegas por parte dos colectivos implicados.


lunes, 26 de junio de 2017

O CGPJ prorroga os reforzos para os xulgados do social da Coruña


A Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) aprobou prorrogar os reforzos nos xulgados do social da Coruña, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).Desta maneira, mantéñense as dúas comisións de servizo con relevación de funcións por período de seis meses a favor da xuíz titular do Xulgado do Social número 2 de Ferrol, e do xuíz titular do Xulgado de Primeira Instancia número 3 de Ourense.

A medida, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), "fundaméntase na evolución e situación dos xulgados do social coruñeses".

ENTRADA DE ASUNTOS

Así, resalta que "a entrada media de asuntos foi moi elevada en todos os períodos: 145% no 2015, 145% no 2016 e 135% no primeiro trimestre de 2017 respecto ao indicador de 850 casos".

Así mesmo, engade que "a pesar de que a dedicación media dos órganos xudiciais foi moi superior ao módulo establecido en todos os períodos analizados: 164% no 2015, 167% no 2016 e 187% no primeiro trimestre de 2017, a pendencia mantense elevada nestes xulgados, situación que se tivo en conta para acordar a medida".

Das unidades de novas creación concedidas a Galicia para 2016, e que está previsto que entren en funcionamento este ano, unha delas foi destinada a un novo xulgado do social na Coruña.

Pincha aquí para ver enlace

O rotundo fracaso do "papel cero" na xustiza

As cifras do plan para dixitalizar a Xustiza, "papel cero", demostran o rotundo fracaso da medida. O gasto en papel durante 2016 alcanza máximos desde 2013, mentres que o gasto en tóner incrementouse un 700% nese período.

As imaxes dos carros da compra en pleno século XXI nos xulgados é unha mostra da falta de modernización da Xustiza. A medida imposta polo ministro Rafael Catalá o pasado 1 de xaneiro de 2016 cuxo obxectivo era precisamente evitar ese tipo de imaxes coa eliminación do papel nos xulgados tivo o efecto contrario: máis papel que nunca e máis gasto en tóner que antes. A pesar de que as demandas se tramitan por vía telemática, os xulgados dispararon o gasto en papel.sábado, 24 de junio de 2017

Los presidentes de Audiencias Provinciales piden un único modelo de Expediente Judicial Electrónico

Las XVII Jornadas Nacionales de Presidentes de Audiencias Provinciales, que durante tres días han congregado en León a 41 máximos representantes de los tribunales provinciales, han finalizado con un documento de conclusiones fruto de las mesas de trabajo celebradas.

·         Conclusiones de las XVII Jornadas Nacionales de presidentes de Audiencias Provinciales

·         Celebradas en León, en ellas se han abordado asuntos como el expediente judicial electrónico, la Oficina Judicial, la ética judicial o los procedimientos por las cláusulas suelo

En dicho documento, entre otras cuestiones, se recogen las siguientes conclusiones:

Expediente Judicial Electrónico

·         Sería deseable que en todo el territorio nacional hubiera una sola aplicación de gestión procesal y un único modelo de Expediente Judicial Electrónico. Ante la actual situación de diversidad de aplicaciones y modelos, solicitamos que el CGPJ lidere las iniciativas necesarias para que los distintos sistemas no sólo sean compatibles sino que respondan a unas características similares.

·         Se solicita al CGPJ que refuerce su liderazgo en este proceso instando a todas las Administraciones Públicas competentes a desarrollar con la mayor urgencia un Expediente Judicial Electrónico de calidad, realizando las necesarias inversiones en medios humanos y materiales.

Oficina Judicial

·         Se debe definir un único sistema de Oficina Judicial en todo el territorio nacional, sin perjuicio de que su desarrollo se realice de modo progresivo y adaptándose a las características particulares de cada partido judicial.
ver noticia en legaltoday.com

viernes, 23 de junio de 2017

STAJ solicita un complemento de peligrosidade para os SCNE

O pasado xoves mandamos escrito a Director Xeral co contido que segue:

Hai uns días que unha funcionaria do Servicio Común de Actos de  Comunicación de A Coruña foi agredida mentras intentaba realizar unha notificación, agresión que a mantén de baixa laboral.
Este incidente, ainda que de graves consecuecias, no é máis ca un dos que teñen que soportar os funcionarios/as dos Servicios de Actos de Comunicación de toda Galicia, que con motivo da realización do seu traballo son ninguneados e insultados a cotio por os propios interesados e por familiares e personas do entorno de aquel.
Ademaís os intentos de agresión, que despois quedan solo nun intento, son moitos mais frecuentes que os que saen a luz pública, e cremos que o risco de sufrir unha agresión e altísimo nestes Servicios, donde os funcionarios/as  se ten que  enfrentar moitos veces os malos modais e conductas agresivas de cidadans que se sinten equivocadamente “impunes” e con mais dereitos o  darse estas situación nos seus domicilios e ante unha persoa sola.
Pero os riscos de todo este persoal non rematan coa posibiliade de ser agredidos por determinadas persoas, tamén existe un risco altísimo de poder ser atacados por cans que gardan as viviendas (pisos e casas) dos cidadans os que hai que notificar, ademais dun maior risco en sufrir un accidente de tráfico o ter que desplazarse en coche toda a mañan para realizar as notificacións fora do casco urbán.
Cremos moi necesario que se tomen as medidas adecuadas para mitigar estes riscos evidentes aos que se enfrentan os funcionarios destes Servicios a diario, pero tamén cremos necesario que se contemple para todo este persoal unha maior retribución, fundamentada precisamente na peligrosidade que supon a realización das funcións que teñen encomendadas.
Como agora mesmo xa non existe o antigo complemento de peligrosidade, debese aumentar o CAT deste persoal para compensar económicamente a asunción dos riscos que describimos, aumento retributivo que debe ser asumido de xeito inmediato e nunha cantidade suficiente, como exemplo poñemos o que cobran por este motivo na Audiencia Nacional, 180 euros.

Polo tanto pedimos que se lles compense cunha maior retribución no CAT os riscos que asumen tódolos funcionarios do Servicios de Actos de Comunicación de Galicia, convocándose de inmediato a correspondente Mesa de negociación cos sindicatos.

Novo borrador Orde de interinos: pedimos aclaración a posibilidade de acumulación da bolsa de traballo e de reserva.

Hoxe mandamos un fax a Subdirectora do Persoal co texto seguinte:

O pasado dia 7 de junio recibimos un novo borrador da Orde de Interinos que recollía unha serie de alegacións que presentamos os Sindicatos o disposto no borrador anterior do mes de febreiro. Neste último borrador hai unha modificación que da lugar a confusión e que resulta contradictoria, no seu artigo 6 fala dunha bolsa de traballo e dunha bolsa de reserva, pero no artigo 7 o determinar o porcentaxe dos integrantes de cada bolsa segundo os puestos de cada corpo en cada provincia, agrupanse ambos porcentaxes e solo se determinan os da bolsa de traballo. Confusión que semella maior o ler o nota aclaratoria a pé de páxina que fai  a propia Administración, donde di que desaparece a bolsa da reserva da reserva, co que se da a entender que se pretende solo unha bolsa de traballo que recolla aos integrante da bolsa de traballo e da reservaa e unha bolsa de reserva coas persoas que antes formaban parte da reserva da reserva .

O día de hoxe a confusión e o rechazo entre o persoal interino é maiúscula, tanto esa confusón como ese rechazo compartimolo desde este Sindicato, pois non entendemos ben esa contradición entre os artigos citados. A inmensa maioría do colectivo de interinos, como este Sindicato opoñemonos a que desaparezca  a bolsa de reserva e sea sustiuida por unha bolsa da traballo que conte coas persoas que antes estaban en traballo máis os que estaban na reserva, no caso que sexa esa a intención da Administracióna a que me dirixo, ademáis ninguén pidiu esta reforma, nin a Dirección Xeral falou de tal posibilidade ata o momento. Debese ter en conta que ao alongar o plazo de 180 dias a 360 para pasar o fondo de cada bolsa, esta posible modificación, a que nos opoñemos, perxudica gravemente a posibilidade de que durante a vixencia da bolsa se produzca mais dun chamamento por persoa.

Cremos necesario unha aclaración por esa Dirección Xeral, os termos dos artgos 6 e 7 do novo borrador de interinos, e para que non quede lugar a dubidas, se acompañe esta aclaración cun novo borrador donde se dispoña dunha forma clara, como ata o momento, dunha bolsa de traballo, outra de reserva e a reserva da reserva, e os porcentaxes de cada bolsa  sexan negociados cos Sindicatos na reunión pendente. Novo borrador que debe ser remitido aos Sindicatos para o seu estudo antes da celebración da correspondente Mesa de negociación.

Pontevedra a 23 de xuño de 2017.

STAJ solicita unha nova tarxeta identificativa na que non figuren os nosos nomes, os apelidos e o DNI

En escrito dirixido novamente a Direccion Xeral, solicitamos que se expida unha nova tarxeta de identificación, donde no figure o nome e os apelidos nin o número do DNI, para os funcionarios dos Corpos de Auxilio e Xestión que deben sair fora da sede do xulgado ou servizo de notificacións a realizar actos de comunicación e execución, e por suposto se lles expida tamen ó resto de funcionarios/as da Administración de Xustiza.
 
Dentro das funcións do Corpo de Auxilio Xudicial atópanse a realización de notiicacións, citacións, emplazamentos e requerimentos fora da Sede Xudicial e acompañados do correspondente membro do Corpo de Xestión, en comisión Xudicial, deben realizar fora dos Xulgados embrgos, lanzamentos, precinto de vehículos, remoción de depósitos, posesións de bens inmobles, etc.
En tódalas funcións descritas cando se realizan fora da Sede Xudicial, os membros do Corpo de Auxilio e de Xestión no seu caso, poden ser requeridos polos interesados a mostrala identificación que os acredite como membos do corpo e como integrantes do Xulgado ou Servicio Común de Notificacións e Embargos correspondente.

Si ben é certo que tódolos integrantes da Administración de Xustiza en Galicia, titulares e interinos, posúen unha tarxeta identificativa que ademáis se usa para o control horario e para a solicitude de permisos e licenzas, creemos que esa tarxeta é mais adecuada para uso interno e non é válida para mostrar a identificación fora e dentro da sede xudicial, pois nela figuran o noso nome, os nosos apelidos e o noso número de D.N.I., o que choca frontalmente co disposto na Lei de Protección de Datos e ademáis crea unha sensación de inseguridade nos funcionarios, pois calquera pode acceder o seu nome completo e DNI.

A propia orden de 12 de setembro de 2012 crea un medio alternativo á tarxeta que utilizamos, para supostos excepcionais e por motivos de seguridade, trátase doutra tarxeta donde figurará a foto do titular, un código alfanumérico de identificación, o corpo o que se pertece e a unidade onde se presta servizos.

jueves, 22 de junio de 2017

Concurso de traslado 2017: Confección de las instancias con el asistente informático

En la página del Ministerio, se ha colgado el borrador de la Orden de la Convocatoria, Anexo II de instancia, Anexo IV de alegaciones, que se publicarán en el BOE el 7 de Julio.
 
En ese borrador de la convocatoria se establece que "todos los funcionarios que participen en el presente concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio, a nivel nacional, deberán de rellenar la solicitud por medios telemáticos entrando en el Portal del Ministerio de Justicia, en la siguiente dirección: www.mjusticia.gob.es/CIUDADANOS/Empleo público/Concursos de traslados/CONCURSO DE TRASLADOS ORDINARIO GESTION, TRAMITACION Y AUXILIO 2017
 
Una vez que hayan entrado en dicha página pulsarán en el enlace que aparece en la misma con el nombre “G.T.A. Concurso de traslados”, y el sistema les guiará en la confección de la solicitud siguiendo las instrucciones que se les irá indicando.
 
Con ello se conseguirá el objetivo de evitar errores en la transcripción de los códigos, puesto que los datos grabados por el concursante quedarán automáticamente almacenados en el sistema informático.
 
Los concursantes deberán presentar el modelo de instancia en el impreso definitivo generado por el asistente informático, no el borrador, ya que éste no tendría validez  Dicha presentación se realizará por el sistema ordinario, de acuerdo con lo especificado en los puntos 1 al 7 de la presente Base 
 
Si alguno de los solicitantes quisiera modificar una solicitud ya confirmada, dentro del plazo de presentación de solicitudes, podrá volver a generar y confirmar una nueva solicitud a través del asistente, debiendo presentarla según los puntos 1 a 7 de esta Base aludidos anteriormente 
 
Se considerará válida la solicitud que tenga el sello del registro de entrada dentro del plazo con fecha posterior, quedando anulada, por tanto, la solicitud que tenga estampado el sello del registro de entrada con fecha anterior.
 
No serán admitidas aquellas solicitudes que no se hayan confeccionado telemáticamente con dicho asistente de inscripción."
 
 
Es decir, la novedad de este año es que obligatoriamente se ha de realizar la solicitud telemáticamente a través del Portal del Ministerio de Justicia,  pero la presentación de la solicitud grabada y posteriormente impresa y firmada, se ha de presentar de la mismo forma que en años anteriores, ya sea en Gerencias, registros, correos, etc.  

Mesa Sectorial: STAJ exige mayores garantías para el Registro Civil

Ayer miércoles 21 de junio se ha debatido en la Mesa sectorial la propuesta de Acuerdo presentada por el Ministerio de Justicia a los sindicatos representativos (STAJ, CCOO, CSIF, UGT y los autonómicos ELA y CIG). Desde STAJ consideramos y así lo hemos defendido en la Mesa que el contenido de la propuesta de Acuerdo es insuficiente y de mantenerse en esos términos no garantiza las reivindicaciones que venimos manteniendo desde 2011, contra una ley que nunca nos gustó por lo que suponía de desmantelamiento total del Registro Civil sacándolo de la Administración de Justicia, con pérdida de miles de puestos de trabajo.

Por ello, STAJ ha defendido ante la Mesa las alegaciones que hemos presentado en el mismo acto por escrito, y que recogen las reivindicaciones mínimas que puedes consultar AQUI.

En el transcurso de la reunión, y ante las reivindicaciones de STAJ y las que han hecho otras organizaciones sindicales, el Ministerio ha hecho un receso y a la vuelta del mismo, de manera en exceso tibia, ha aceptado modificar el término "velar", sin especificar el cómo. Desde STAJ insistimos, lo que debe hacerse es garantizar que el Gobierno promoverá la reforma de la ley y cuantas disposiciones sean necesarias, para incluir los puntos que consideramos vitales y sin los cuales difícilmente podremos firmar acuerdo alguno.

El Ministerio debe dar respuesta a todas estas reivindicaciones, y se ha comprometido a estudiar y analizar nuestras alegaciones escritas y las realizadas de viva voz en la reunión. Hemos advertido al Ministerio que ya no nos fiamos, porque aunque verbalmente su compromiso es el de llegar a un acuerdo, esto no lo hemos visto plasmado con hechos.

El Ministerio ha cerrado la reunión con la intención de convocar nuevamente, una vez hayan consultado la posibilidad de introducir las modificaciones solicitadas. En absoluto vamos a firmar un Acuerdo de mínimos.

Desde STAJ hemos sido claros en cuanto a que la firma de los acuerdos conlleva su ineludible ejecución. El acuerdo de 2015 está pendiente de cumplimiento en muchos de sus puntos, como por ejemplo la devolución plena de los 9 días de asuntos particulares, de los que aún nos resta por recuperar tres, respecto de lo cual hemos exigido que de forma urgente se reconozcan esos tres días de asuntos particulares, permitiendo su disfrute durante el 2017.

Desde el Ministerio se debe fijar un calendario para terminar de negociar las modificaciones que correspondan para la ejecución total del acuerdo de 2015 sin más demoras. Este ministro se ha especializado en la gestión de su imagen ante los medios de comunicación, olvidando su principal objetivo, una Justicia moderna, ágil y efectiva, que necesita una importante inversión. Las palabras no bastan, sólo nos sirven los hechos.

STAJ solicita ventiladores auxiliares “pinguíns” para os xulgados de Ferrol e Ribeira

Debido ao mal acondicionamento ou nulo de moitos xulgados de Galicia (falta de aire acondicionado), así como a chegada do verán con altísimas temperaturas previstas para este ano, están a converter a xornada laboral diaria nun auténtico inferno para moitos compañeiros destinados en xulgados de Ferrol ou Riberia.

A primeria hora da mañá a temperatura dentro dos edificios é xa moi elevada, incrementándose a medida que transcorre a mañá debido á calor xerada por todos os equipos eléctricos en funcionamento (computadores, impresoras, etc ), os cadros de luz, e ao aumento da temperatura no exterior.

Esta semana son numerosas as chamadas  e queixas recibidas polo persoal de Ribeira  e Ferrol. As elevadísimas temperaturas que superan os 30 graos centígrados, exceden considerablemente do máximo permitido na normativa sobre riscos, dando lugar a unha tensión térmica que sofren tanto os funcionarios que traballan alí, como o resto das persoas que acoden ao edificio.

O sindicato STAJ solicita que urxentemente, se tomen as medidas necesarias para solucionar o problema e dótense de aparellos de aire acondicionado portátiles “pingüíns” ou ventiladores auxiliares para conseguir reducir a temperatura uns graos

miércoles, 21 de junio de 2017

Últimos chamamentos de interinos

No día de hoxe saíron publicadas no OPAX chamamentos de persoal interino para que preste servizo nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:

A CORUÑA

- XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº 7
- Corpo de Tramitación Procesual
 

Concurso de traslado.

Desde el Ministerio de Justicia nos acaban de adelantar  las plazas que se van a ofertar en el próximo concurso de traslados en el ámbito no transferido, que como ya sabéis se va a publicar el próximo 7 de Julio. El plazo para instancias es de 10 días hábiles, comienza el día 10 hasta el 21 de julio inclusive.  
Auxilio vacantes no transferido

Como novedad más importante, este año todas las solicitudes del concurso se van a tener que realizar a través del Asistente de inscripción, vía web. No se admiten las hechas a mano

Substitucións entre titulares

Publicados novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a sua cobertura mediante substitución entre titulares con data 21 de xuño de 2017.

Os/as interesados/as nas substitucións presentarán as súas solicitudes conforme ao Anexo II bis dispoñible nos modelos do correspondente apartado adicado ás substitucións entre titulares. No caso de que se solicite varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en conta de corresponderlle máis dunha das prazas, será a que recollida na solicitude.

ACCIÓN SOCIAL

 No día de hoxe celebrouse Mesa de Acción Social coa Dirección Xeral da que sairá a relación definitiva de beneficiarios, cos seguintes números:

-        115 solicitudes.

-        125 beneficiarios.

-        54 funcionarios beneficiarios (o resto son familiares ou persoas convivientes).

-        7 excluídos totais (dos cales 2 son excluídos por non validar a solicitude,   o resto por falta de documentación).

Nos próximos días publicarase no Diario Oficial de Galicia (dando plazo de 10 dias para subsanar).
A notificación farase persoalmente pola Lei de Protección de Datos.

EL MINISTERIO PRESENTA A LOS SINDICATOS DE MESA SECTORIAL UN ACUERDO POBRE SOBRE EL REGISTRO CIVIL

Hoy miércoles se debatirá en la mesa sectorial la propuesta de Acuerdo presentada por el Ministerio a los sindicatos representativos (STAJ, Ccoo, Csif, Ugt y los autonómicos Ela y Cig). La propuesta contiene cinco puntos muy breves, sobre las siguientes aspecto:
1. Registro civil único, público y gratuito, llevado íntegramente por funcionarios de Justicia.
2. Registro Civil electrónico, basado en el folio único personal.
3. Registro Civil integrado en la Administración de Justicia, velando por el mantenimiento de la estructura actual y las funciones delegadas de los Juzgados de Paz.
4. Registro civil desjudicializado y servido por personal al servicio de la Administración de Justicia en activo, con los Letrados de la Administración de Justicia como Encargados.
5. Compromiso del Ministerio de Justicia a presentar en las Cortes Generales proyecto de ley de reforma de la ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil que deberá asentarse en los ejes anteriores.
 
Desde STAJ consideramos que el contenido de la propuesta de Acuerdo es insuficiente y de mantenerse en esos términos no garantiza las reivindicaciones que venimos manteniendo desde el año 2011, contra una ley que nunca nos gustó por lo que suponía de desmantelamiento total del Registro Civil sacándolo de la Administración de Justicia, con pérdida de miles de puestos de trabajo.
Si el Ministerio quiere consenso, deberá incluir en el Acuerdo, al menos, lo siguiente:
 Respecto a la gratuidad del RC, que se impulsen medidas que faciliten el acceso al RC sin intermediarios, incluidos por los medios telemáticos que se establezcan.
 En cuanto a la estructura de las oficinas del Registro Civil, no nos basta con "velar" por el mantenimiento actual, sino que debe garantizarse inequívocamente el mantenimiento de la estructura y demarcación actuales, con una oficina de Registro Civil en cada partido judicial y en los Juzgados de Paz, con competencias plenas, incluido el expediente previo al matrimonio civil.
 Las competencias de las Comunidades Autónomas deben enmarcarse dentro de las asumidas en materia de Administración de Justicia.
 Garantía de mantenimiento de todos los puestos de trabajo asignados actualmente a RC.
Reconocimiento de las funciones registrales de todos los Cuerpos, y posibilidad de que los Gestores asuman la función de Encargado en aquellos Registros donde así se establezca, y en todo caso en los Juzgados de Paz y Agrupaciones.
 Garantía de un Registro Civil con competencias plenas y exclusivas, de modo que todas las actuaciones registrales, incluidos los expedientes, sean de la exclusiva competencia de las oficinas de Registro Civil, sin perjuicio de la celebración de matrimonio civil ante otros funcionarios, Alcaldes, o las especialidades propias de los matrimonios canónicos o de otras confesiones.
 Compromiso por parte del Gobierno del impulso a la reforma de la Ley de 2011, así como cuantas otras normas legales o reglamentarias deban dictarse para cumplimiento del Acuerdo.
 

Catalá destaca los 120 millones de los PGE para inversiones tecnológicas en Justicia, "una asignatura pendiente"

El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que en los Presupuestos Generales del Estado, que previsiblemente se aprobarán a finales del mes de junio, la dotación para Justicia aumentará en un 7'8 por ciento, porque tendrá 120 millones de euros más para dedicarlos a inversiones en materia de tecnología, "un desafío y una asignatura pendiente en la que se está avanzando".
 
Para Catalá, "uno de los grandes desafíos" es que la Administración de Justicia funcione "como funciona la sociedad española de 2017" e incorpore "las tecnologías a sus funciones diarias", ya que ha reconocido que llevan "un retraso por muy diversos motivos".
 
La digitalización del sistema judicial es, para el ministro de Justicia, "una asignatura pendiente" en la que se necesita "un proceso de adaptación", por lo que ha pedido "un esfuerzo" a todos los profesionales de la Justicia para adaptarse El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado  que en los Presupuestos a la "justicia digital".
 
Catalá ha recordado que, desde que en enero del año pasado se hicieron obligatorias la comunicaciones electrónicas, en Castilla y León se han presentado más de ocho millones de documentos, mientras que en la provincia de León cuatro de los siete partidos judiciales están incorporados a la justicia digital, mientras que los tres restantes lo harán a lo largo de este mes, de manera que será "una de las primeras provincias de España que van a tener incorporado el expediente digital".
ver noticia en iustel.com

                                                                 

MUGEJU: Convenio de colaboración con MUFACE para la cesión de aplicaciones tecnológicas.

El director general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, don Antonio Sánchez, y el gerente de la Mutualidad General Judicial, don Gustavo Blanco, han firmado un convenio de colaboración para la cesión de soluciones tecnológicas desarrolladas por MUFACE.
 El convenio de colaboración suscrito contempla la utilización por MUGEJU, sin contraprestación económica, en concreto de tres aplicaciones:
·         MUFARMA: Aplicación que controla todo el ciclo de vida de la facturación de las recetas.
·         DUALESS: Integra en un único sistema la información generada por los cruces realizados con otros organismos, facilitando y simplificando la labor de los usuarios y agilizando los trámites necesarios para la corrección de las duplicidades detectadas.
·         TELENTI: Utilizada para el intercambio de información con cada una de las Entidades Médicas con las que se tiene suscrito el Concierto de Asistencia Sanitaria.
 Este convenio de colaboración se suscribe con el objetivo de reforzar el mutualismo administrativo en su conjunto, generando sinergías entre las mutualidades, y con la finalidad fundamental de mejorar la calidad del servicio prestado a sus mutualistas.

martes, 20 de junio de 2017

Concurso de Traslado. Publicación en BOE el 7 de julio

Con relación al concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio de la Administración de Justicia del presente año 2017 se nos comunica por el Ministerio de Justicia que la fecha de publicación del mismo en el Boletín Oficial del Estado será el viernes día 7 de julio de 2017.

REGISTRO CIVIL

El Ministerio de Justicia acaba de enviar a STAJ  y al resto de sindicatos que forman parte de la Mesa de Negociación, CSIF-CCOO-UGT y los atonómicos CIG y ELA, una propuesta de acuerdo, en el seno de la mesa sectorial de Justicia nacional, con los siguientes puntos fundamentales:
PRIMERO. Registro Civil único, público y gratuito, llevado íntegramente por funcionarios de Justicia.
SEGUNDO. El Registro Civil será electrónico, basado en el folio único personal.
TERCERO. Registro Civil integrado en la Administración de Justicia, velando por el mantenimiento de la estructura actual y las funciones delegadas de los Juzgados de Paz.
CUARTO. Registro Civil desjudicializado y servido por personal al servicio de la Administración de Justicia en activo, con los Letrados de la Administración de Justicia como Encargados.
QUINTO. Compromiso del Ministerio de Justicia a presentar en las Cortes Generales proyecto de Ley de reforma de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que deberá asentarse en los ejes anteriores.
STAJ examinará con detenimiento esta propuesta de acuerdo, y velará especialmente por la garantía de mantenimiento de la estructura, demarcación y puestos de trabajo actuales, la integración del Registro Civil en la Administración de Justicia, su gratuidad, el mantenimiento de las funciones registrales de los Juzgados de Paz, o la ausencia de cualquier norma que suponga directa o indirectamente la privatización de funciones registrales.
Hemos sido convocados a mesa sectorial el próximo día 21 de junio, donde se tratará estos puntos referentes al Registro Civil.

lunes, 19 de junio de 2017

Novedades en la Convocatoria de Promoción interna OPE 2016

El Ministerio de Justicia ha remitido a STAJ además de un cuadro con el calendario previsto para las oposiciones de la OPE 2016, el texto definitivo de las convocatorias de Gestión y Tramitación promoción interna.

En Gestión promoción interna destaca como novedad una reivindicación histórica de STAJ: La supresión del tercer ejercicio de carácter teórico, escrito y eliminatorio que consistía en redactar, de forma clara y con letra legible, sin ayuda de texto alguno y durante un máximo de dos horas un tema, elegido por el aspirante entre tres sacados al azar de entre los del programa.

STAJ en sus alegaciones a las bases de la convocatoria ha venido solicitando dicha supresión: "(...) Respecto al tercer ejercicio se solicita la supresión del mismo manteniendo únicamente el caso práctico tal como se efectúa en la Administración General del Estado siguiendo las directrices del MAP. El desarrollo del tema entendemos que no tiene sentido al tratarse del mismo temario examinado en el primer ejercicio. Subsidiariamente se solicita la siguiente redacción eliminando la parte tachada (...)".

Asimismo podemos destacar las siguientes alegaciones a las Bases aceptadas por el Ministerio y que fueron propuestas por los sindicatos:
  • Se mantiene la posibilidad de presentarse por ambos turnos, tanto por promoción interna como por turno libre.
  • El tiempo trabajado como funcionario titular, interino o sustituto en el Cuerpo superior se computa a los efectos de cumplir el requisito de los dos años para poder promocionar, en aplicación de la sentencia del TJUE.
  • Se incrementa el tiempo para realizar las pruebas en el primer ejercicio (test), en 15 minutos Gestión promoción interna y en 20 minutos Tramitación promoción interna.
  • Reducción del temario: Se elimina los temas comunes ya incluídos para el acceso al Cuerpo inferior, por lo tanto, se ha reducido el temario, concretamente en Gestión promoción interna el tema 1 sobre "Derechos Humanos en el ámbito Universal, Europeo y Español, etc.". En consecuencia, el temario comienza con el tema de "Cuestiones generales del proceso civil" (ver temario de las Bases del temario de la convocatoria).
  • Se elimina el tercer ejercicio de Gestión promoción interna, y una prueba del segundo ejercicio de Tramitación promoción interna, concretamente la de carácter práctico, escrito y eliminatorio que consistía en "contestar 10 preguntas tipo test referidas a un caso práctico que planteaba el Tribunal". Esta prueba la han eliminado (ver temario de las Bases del temario de la convocatoria).
  • No apertura del plazo de presentación de solicitudes en agosto.
  • Se ha suprimido la presentación de los certificados médicos.
  • Respecto del baremo para la fase de concurso (aportar méritos), se incrementa el valor de la antigüedad, se incluye nuevas titulaciones que dan puntuación y se incrementa la puntuación de las titulaciones, y barema el haber aprobado ejercicios de anteriores convocatorias.

Ante los "graves" problemas que sufre el expediente judicial electrónico, los jueces solicitan mantener el soporte papel

Los presidentes de las Audiencias Provinciales destacan que la actual situación de diversidad de aplicaciones y modelos de EJE requiere que se adopten las iniciativas necesarias para que los distintos sistemas sean compatibles y respondan a unas características similares. Además, reclaman un Expediente Judicial Electrónico "de calidad".
Las XVII Jornadas Nacionales de Presidentes de Audiencias Provinciales, que han congregado en León a 41 máximos representantes de los tribunales provinciales, han finalizado con un documento de conclusiones, entre las que destaca la especial referencia que realizan al expediente judicial electrónico.
Según una nota difundida por el CGPJ, los magistrados comienzan destacando que implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia cuenta con su "incondicional apoyo" y con su deseo de que sea desarrollada "con la mayor celeridad".
En este sentido, añaden que la oficina judicial y los medios técnicos e informáticos tienen como fin primordial contribuir a la  mejora y optimización de la función judicial. Por ello, el Expediente Judicial Electrónico (en adelante EJE) constituye una herramienta fundamental para el trabajo de los jueces y magistrados.
Sin embargo, destacan, "su implantación, que no es uniforme en todo el territorio nacional, está dando lugar a graves problemas a los que se les debe dar una solución urgente".