jueves, 5 de mayo de 2022

Acción Social 2022: Convocatoria criterios repartición de fondos

CONVOCATORIA DA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 2022

Convócase para a celebración, a través do sistema de videoconferencia, da comisión de acción social, na data e hora que se indica:

Data: 10/05/2022

Hora: 10:00 h.

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior.

2. Convocatoria e criterios de repartición do Fondo de Acción Social 2022.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras