viernes, 8 de octubre de 2021

STAJ solicita o nomeamento urxente de persoal de reforzo para a Sección 4 da Audiencia Provincial da Coruña

En recente visita a Sección 4 da Audiencia Provincial da Coruña, e tras conversas cos funcionarios da mesma, puidemos comprobar que dita Sección excede actualmente a carga de traballo que pode soportar en función do módulo de entrada de asuntos establecido pola Orde  JUS/1415/2018, do 28 de decembro, pola que se publica o Acordo entre o Consello Xeral do Poder Xudicial e o Ministerio de Xustiza para a determinación do sistema de medición da carga de traballo dos órganos xudiciais.

Este sindicato tivo coñecemento de que polo Letrado da Administración de Xustiza do Xulgado procedeuse segundo o acordado no art. 19.2 da  ORDE  do 4 de  outubro de 2018 formulando a correspondente petición de persoal de reforzo a través do  OPAX presentando un plan de actuación con indicación dos obxetivos para cubrir e o tempo de duración estimado do reforzó e ademáis remitiu escrito a DXX en ata 6 outubro de 2021.

No día de hoxe STAJ ven de presentar sendos escritos perante  DXX e o TSXG a fin de que solucionen o antes posible este problema. 

Asi visto o cariz da situacion, dende STAJESIXIMOS a DXX para que  nomee de forma urxente un funcionario do corpo de Tramitación ou de Xestión para a Seccion 4 da Audiencia Provincial da Coruña para dar resposta ao aumento de volumen de traballo pola sobrecarga do trámite ordinario da devandita Sección.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras