jueves, 15 de octubre de 2020

Os rexistros civís de Galicia implantan a cita previa por internet

A cita previa por internet comeza a funcionar o 15 de outubro en Lugo, pero a partires do 1 de novembro será obrigatorio que a cidadanía reserve a súa quenda antes de acudir a calquera das instalacións dos rexistros civís de Galicia de forma presencial.

O Rexistro Civil de Lugo comeza o 15 de outubro a dar cita previa a través de internet para realizar determinados trámites e evitar, deste xeito, a coincidencia de varias persoas na súa sede e os desprazamentos innecesarios. Lugo convértese así no primeiro rexistro civil de Galicia en poñer en marcha este sistema, ao que se sumarán o resto de rexistros nos vindeiros días de outubro:

  • Pontevedra 20/10/2020
  • Santiago 22/10/2020
  • Ferrol 26/10/2020
  • Ourense 28/10/2020

A partires do 1 de novembro será indispensable que a cidadanía obteña quenda para realizar todos estes trámites e descargue e cumprimente a documentación antes de acudir ás instalacións de forma presencial. A través da páxina web www.xustiza.gal, os cidadáns poderán pedir cita e descargar os formularios que deben presentarse para levar a cabo cada un dos trámites. Ademais, nela especificarase a documentación requirida para que a cidadanía se desprace á sede con ela e cos formularios cubertos, o que permitirá axilizar os trámites e evitar visitas innecesarias á sede xudicial

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras