jueves, 7 de junio de 2018

LEI DE REXISTRO CIVIL: prorrogada a "vacatio legis" ata o 30 de xuño do 2020


A Lei 20/2011 non entrará en vigor ata o 30 de xuño do 2020, excepto naqueles artigos e Disposicións Adicionais ou Finais que xa entraron en vigor con anterioridade (Disposicións adicionais sétima, oitava e novena; Disposicións finais terceira e sexta; artigos 44, 45, 46, 47, 49.1, 2 y 4, 53, 64, 66 y 67.3). Así se aprobou na sesión do Pleno do Senado celebrada o pasado día 5 de xuño.

O texto remitido polo Congreso non se modificou en ningún punto ó non aprobarse ningunha enmenda no Senado, polo que só queda pendiente a publicación no BOE.

No hay comentarios :

Publicar un comentario