miércoles, 23 de mayo de 2018

Últimos chamamentos de interinos

No día de hoxe saíron publicados no OPAX chamamentos de persoal interino para que preste servizo nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:

A CORUÑA

- Decanato. Servicio de Notificacións e Embargos Santiago
   Corpo de Xestión
-Xulgado de Primeira Instancia nº 5 A Coruña
   Corpo de Tramitación
-Xulgado de Primeira Instancia nº 2 Santiago de Comostela
   Corpo de Tramitación 
-Xulgado Instrución nº 8 A Coruña
   Corpo de Tramitación
-Xulgado mixto nº 1 Ordes
   Corpo de Auxilio
-Xulgado do Penal nº 5 A Coruña
   Corpo de Auxilio
-Xulgado Cont-Adtvo. nº 3 A Coruña 
   Corpo de Auxilio
-Decanato Pr.I/I. Ferrol
   Corpo de Auxilio

PONTEVEDRA

-Xulgado mixto nº 4 de Cambados
   Corpo de Xestión