miércoles, 8 de enero de 2020

Chamamentos de persoal interino

Apróbanse os seguintes nomeamentos. Ao non haber ratios suficientes e non poder ser publicadas, procederáse ao chamaentos co mesmo protocolo da publicación. Non se trata de nomeamentos urxentes.

PROVINCIA DA CORUÑA

XESTIÓN

Penal 2, Santiago
Social 3, Santiago

TRAMITACIÓN

Instrucción 1, Santiago
Social 1, Ferrol
1ª Instancia 7, A Coruña

AUXILIO


Fiscalía Provincial

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.