viernes, 5 de julio de 2019

Publicada a Orde para a subida do 0,25 % nas retribucións


Publicada no DOG de hoxe a ORDE do 1 de xullo de 2019 pola que se actualiza con efectos do 1 de xullo de 2019 a contía das retribucións do persoal ao servizo da Administración autonómica, pola que se dan instrucións para a aplicación do incremento adicional de retribucións do 0,25%.
O Real decreto lei 24/2018, do 21 de decembro establece que para o ano 2019, as retribucións do persoal ao servizo do sector público non poderán experimentar un incremento global superior ao 2,25 % respecto ás vixentes en 31 de decembro de 2018.
Establecía, ademáis, que se o incremento do produto interior bruto (PIB) en 2018 alcanzara ou superara o 2,5 % engadiríase, con efectos do 1 de xullo de 2019, outro 0,25 % de incremento salarial.
Con data do 5 de xuño de 2019 o Instituto Nacional de Estadística certifica que o valor da taxa de variación interanual do PIB a prezos de mercado correspondente ao ano 2018 acadou o 2,58 %, en consecuencia, o Consello de Ministros aprobou a aplicación desde o 1 de xullo de 2019 do incremento adicional de retribucións do 0,25 % sobre as retribucións vixentes a 31 de decembro de 2018.

Coa finalidade, pois, de facilitar a confección das nóminas do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma ditanse instrucións que se limitan a aplicar o incremento adicional de retribucións do 0,25 % disposto no antedito Real decreto lei 
Ver DOG


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.