lunes, 29 de julio de 2019

O Staj solicita que se convoque en substitución o posto singularizado dá Fiscalía Provincial dá Coruña

O Staj solicita que se convoque a substitución o posto singularizado dá Fiscalía Provincial dá Coruña, como responsable dá estatística, rexistro e calidade, dado que a persoa adxudicataria do devandito posto solicitou a liberación sindical.

Na Resolución do 7 de maio de 2008, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se regulan as substitucións entre funcionarios ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, e que no seu artigo Primeiro di:

“Primeiro.-Obxecto. 1. Esta resolución ten por obxecto regular a provisión de forma temporal, mediante substitucións, dos postos de traballo reservados aos funcionarios integrantes dos corpos xerais ao servizo de Administración de xustiza -corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa, e auxilio xudicial- que presten os seus servizos na Administración de xustiza en Galicia, cando estes postos se atopen vacantes ou cuxo titular estea ausente en períodos de longa duración como permisos, licenzas, comisións de servizos, excedencias, servizos especiais ou situacións de liberación sindical.”

Entendemos que esa DXX ten a obriga legal e polo tanto debe convocar de forma inmediata a praza de responsable de estatística, rexistro e calidade, na Fiscalía provincial da Coruña en substitución ós titulares interesados.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.