miércoles, 10 de abril de 2019

Últimos chamamentos de persoal interino


No día de hoxe saíron publicados no OPAX chamamentos de persoal interino para que presten servizo nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:

1. PONTEVEDRA
 • Fiscalía de área Vigo................................ CTPA
 • Xdo. Mercantil nº 2 de Pontevedra............. CTPA
 • Xdo. Paz de Moaña.................................. CAX
 • Xdo. Prim. Inst. e Instr. nº 2 de  OPorri...... CAX
2. A CORUÑA
 • Xdo. Prim. Inst. nº 5 de Santiago de Compostela: CTPA
 • Rexistro civil exclusivo de A Coruña............. CTPA
 • Xdo. Paz Neda............................................CAX
 • Xdo. Paz Cabada de Bergantiños...................CAX
 • Xdo. do Penal nº 4 de A Coruña.....................CAX
3. OURENSE
 • Xdo. Prim. Inst. e Instr. nº 1 de Celanova.......CTPA
 • Xdo. Prim. Inst. nº 6 de Ourense....................CAXSTAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.