lunes, 10 de diciembre de 2018

Publicación do acordo para ampliación do permiso de paternidade a 16 semanas e aplicación da bolsa de horas

Publicado no BOE  a resolución do 22 de novembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publican os acordos para a ampliación do permiso de paternidade a dezaseis semanas e para a aplicación da bolsa de horas, prevista na disposición adicional centésima cudraxésima cuarta da lei 6/2018, do 3 de xullo, de PXE.


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.