martes, 4 de diciembre de 2018

Devolución do IRPF derivado das prestacións de maternidade e paternidade

A Axencia Tributaria publicou na súa páxina web o modelo para poder solicitar a devolución da parte do IRPF daquelas persoas que nos últimos anos percibiron prestacións por maternidade ou paternidade.
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.