miércoles, 21 de noviembre de 2018

As mobilizacións nacionais obrigan a Ministerio e partidos políticos a mover ficha

Na tarde de onte  STAJ e resto de sindicatos mais representativos a nivel nacional fomos convocados a reunión urxente no Ministerio na que, dada á presión sindical sobre Ministerio e Partidos Políticos, e a resposta e esforzo de todos os funcionarios a nivel nacional, logramos que o Grupo Parlamentario Socialista no Senado finalmente presente emenda para lograr a eliminación da reforma dos Centros de destino no art. 521 da LOPX e a mobilidade forzosa.

Neste momento, xa nos consta a presentación desa emenda, aínda que, repetimos, refirese exclusivamente ao artigo 521.

Pola súa banda, desde  STAJ e resto de sindicatos, logramos que o Grupo Parlamentario Unidos Podemos e o Grupo Mixto presenten tamén emendas, que recollen as pretensións que  STAJ trasladoulles fai dez días e que podes consultar nas nosas páxinas web, entre as que se inclúen, ademais da relativa ao artigo 521 sobre os centros de destino, a correspondente á eliminación da prohibición de prórroga dos reforzos máis de seis meses, ou o nomeamento de persoal para cubrir ausencias sexan de titulares ou de interinos.

Igualmente, introdúcense emendas relativas á recuperación da reserva do 50 por cento na promoción interna, e relativas a carreira profesional. Do mesmo xeito, introdúcense emendas para eliminar definitivamente da Lei Orgánica os recortes salariais en situacións de  IT.

Pero aínda non terminou a loita. O PP ten maioría absoluta no Senado e o seu Grupo non presentou ningunha emenda relativa a estas cuestións, polo que desde  STAJ seguimos presionando para lograr que apoie as emendas presentadas polo resto de Grupos políticos.

Coa acción reivindicativa e co apoio de todos os funcionarios estamos a lograr frear esta brutal agresión ás nosas condicións laborais. Celebramos que algúns partidos modificasen a súa postura inicial favorable á reforma.

Aínda que non rematomos esteamos moi preto de logralo. É preciso que todos presionemos para así lograr que na tramitación parlamentaria acéptense todas as emendas solicitadas por  STAJ e resto de sindicatos, devolvendo os dereitos que nos pretendían furtar.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.