miércoles, 24 de enero de 2018

Servicios minimos dirixidos a garantir os servicios esenciais durante a folga convocada para o dia 25 de xaneiro de 2018 nos centros de traballo da administración de xustiza de galicia

No Diario Oficial de Galicia de día de hoxe publicase a Orde de 22 de xaneiro de 2018 pola que se determinan os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 25 de xaneiro de 2018 nos centros de traballo da Administración de Xustiza de Galicia.

Ver Orden