martes, 21 de febrero de 2017

Corrección de erros da orde pola que se ditan instruccións sobre a confección de nóminas

No día de hoxe publícase no DOG a CORRECCIÓN DE ERROS da Orde do 10 de febreiro de 2017 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2017, publicada no DOG do día 15 de febreiro de 2017.