sábado, 18 de febrero de 2017

Convocatorias de mesa Técnica e do Comite de Seguridade e Saúde

No día de onte recibimos a convocatoria para acudir o próximo día 21 de febreiro as 9:00 hrs. á Mesa Técnica de Interinos onde se debatirá a Orde de interinos dos corpos xerais de funcionarios ao servizo da Admón. de Xustiza.

De igual modo, estamos convocados para asistir ó Comité de Seguridade e Saúde de Xustiza que foi señalado para o próximo día 23 de febreiro as 10:00 hrs. onde se irá a tratar entre outras cousas, o tema do acoso laboral.

Como vedes, temos dúas citas importantes que nos afectan de cheo a todos nós. Nelas hai moito que debatir, por iso, este é o momento de que todos aqueles que o desexen, nos  fagan chegar as súas ideas e inquietudes para podelas defender en beneficio de todos.