lunes, 2 de mayo de 2016

Relación de aprobados Letrados Admón. de Xustiza

No BOE de hoxe publícase a Orde JUS/638/2016, do 12 de abril, pola que se publica a relación de aprobados das probas selectivas de acceso ao Corpo de Letrados da Administración de Xustiza, quenda libre.

O prazo para presentar a documentación que se require é de 20 días naturais.