miércoles, 20 de abril de 2016

Últimos chamamentos interinos

No dia de hoxe saíron publicados no OPAX chamamentos de persoal interino para que preste servizo nos seguintes órganos xudiciais que relacionamos por provincias: 

A CORUÑA


- Xulgado de Instrucción núm. 1 de Ferrol

  Corpo Tramitación

- Xulgado do Social núm. 2 A Coruña
  Corpo Auxilio

PONTEVEDRA

- Xulgado do Penal núm. 3 de Vigo

  Corpo Tramitación

OURENSE

- Xulgado Mixto núm. 1 Pobra de Trives
 Corpo Tramitación