miércoles, 6 de abril de 2016

Avisos de substitución entre titulares.

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma. Anticipar por fax: núm. 981 54 62 22
A CORUÑA
XDO. DO PENAL NÚM. 4 – A CORUÑA
Corpo: Tramitación procesual e administrativa
Prazo: 06, 07 e 08 de abril de 2016
Motivo: Licenza por enfermidade
XDO. DO SOCIAL NÚM. 2 – A CORUÑA
Corpo: Xestión procesual e administrativa
Prazo: : 06, 07 e 08 de abril de 2016
Motivo: Vacante
FISCALÍA PROVINCIAL – A CORUÑA
Corpo: Tramitación procesual e administrativa
Prazo: : 06, 07 e 08 de abril de 2016
Motivo: Vacante
XDO. DE INSTRUCIÓN NÚM. 2 – FERROL
Corpo: Xestión procesual e administrativa
Prazo: : 06, 07 e 08 de abril de 2016
Motivo: Vacante
OURENSE
XDO. DE 1ª INSTANCIA NÚM. 5 DE OURENSE
Corpo: Xestión procesual e administrativa
Prazo: : 06, 07 e 08 de abril de 2016
Motivo: Vacante
PONTEVEDRA
FISCALÍA PROVINCIAL – PONTEVEDRA
Corpo: Tramitación procesual e administrativa
Prazo: : 06, 07 e 08 de abril de 2016
Motivo: Vacante
XDO. 1ªINSTANCIA E INSTRUCIÓN NÚM. 1 TUI
Corpo: Tramitación procesual e administrativa
Prazo: 06, 07 e 08 de abril de 2016
Motivo: Cambio situación administrativa