miércoles, 16 de noviembre de 2022

Traxectoria profesional. Apertura do plazo para solicitudes.

Dende a Dirección Xeral de Xustiza comunícasenos que adiántase a aprobación pola Xunta do acordo da Traxectoria profesional unha semana,  e que mañán apróbase no Consello da Xunta a convocatoria do grado 1 e 2, e extraordinarios da traxectoria profesional. Asemade si  mañan  o aproba a Xunta o venres 18 de novembro publicase  no DOG abrindo o plazo de solicitudes o luns 21 de novembro cun periodo de 15 días hábiles para solicitalo. 

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras