lunes, 28 de mayo de 2018

SOLICITUDE DE NON PRORRATEO DOS DESCONTOS POR FOLGA

A DXX acaba de colgar na intranet un comunicado nos seguintes termos:

Na seguinte ligazón ponse á disposición do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia o modelo de solicitude para o caso de que NON desexe acollerse ao rateo dos descontos por xornadas de folga pendentes de aplicar na nómina.
A dita solicitude deberá remitirse ao enderezo electrónico que figura no propio impreso antes das 14:00 horas do vindeiro xoves 31 maio de 2018.


O modelo cuberto enviarase por correo electrónico á seguinte  dirección:  

servicio.persoal.xustiza@xunta.gal antes das 14:00 horas do día 31/05/2018.