miércoles, 10 de julio de 2019

ÚLTIMO CHAMAMENTO DE INTERINOS

No día de hoxe saíron publicadas no OPAX chamamentos de persoal interino para que presten servizo nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:

OURENSE:

-  XDO.PRIM.INST.N. 6 OURENSE          CORPO DE TRMITACIÓN

   
    Chamamentos  extraordinarios  na  provincia  de  PONTEVEDRA  por non ser posible  a  publicación  a  través  do  OPAX  das   prazas  ofertadas  do corpo de Tramitación procesual e administrativa ao non existir a ratio de duas persoas por praza:
  • Fiscalía de Pontevedra
  • Xulgado de Vixilancia Penitenciaria de Pontevedra
  • Xulgado  de Primeira Instancia nº 11 de Vigo
  • Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción nº 2 de Lalín


Provincia de A CORUÑA. Bolsa de Auxilio Hoxe autorizanse os seguintes nomeamentos que non se publican porque a bolsa de auxilio esta esgotada.
  • Fiscalía provincial A Coruña           
  • Xdo. do social núm. 2 Santiago   
  • Xdo. prim. inst. nº 3 Santiago            
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.