miércoles, 25 de enero de 2017

Corrección de erros, orde de interinos

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 17 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 28 de novembro de 2013 sobre selección e nomeamento de interinos para cubrir postos de funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

Enlace DOG