miércoles, 29 de julio de 2020

STAJ INFORMA: Convocatoria de Mesa Sectorial para o 31-07-2020

A Dirección Xeral de Xustiza convocanos a Mesa Sectorial mediante correo electrónico co seguinte contido literal:

"De orde do director xeral, convócaselles á reunión da Mesa Sectorial:

Data: 31/07/2020
Hora: 11:30 h.
Orde do día
1.    Lectura e aprobación da acta da reunión anterior.
2.    Implantación do réxime extraordinario de acceso ao grao I do sistema de traxectoria profesional do persoal funcionario de carreira ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia.
3.    Plan de actuación de axilización na Administración de xustiza (plan de choque).
4.    Acordo para retribuír nun punto adicional o desempeño das funcións de secretaría nos xulgados de paz.

5.    Rolda de intervencións"


Xunto coa convocatoria remítennos a documentación que podes consultar nas seguintes ligazóns:

Texto do borrador de Acordo para a implantación do réxime extraordinario de acceso ao grao I do sistema de traxectoria profesional

Cadros de persoal previsto para os novos órganos previsto no plan de actuación de axilización na Administración de xustiza

Texto do Acordo sobre a modificación das retribucións do posto de xestor/a procesual secretarios/as xulgados de paz (IV-D), para os efectos de retribuír, nun punto adicional, o desempeño das funcións de secretaría nos xulgados de pazSTAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras