viernes, 7 de febrero de 2020

ÚLTIMO CHAMAMENTO DE INTERINOS NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Polo Servizo de Xustiza de Vigo infórmasenos que o pasado  mércores  5 de febreiro non foi posible a publicación a través do OPAX das  prazas  ofertadas dos corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e  auxilio xudicial por non existir a ratio de duas persoas por praza ou non haber persoas disponibles nas bolsas. As prazas ofertadas son:
  • XULGADO DO SOCIAL N. 4 VIGO                           XESTIÓN
  • XDO. 1ª INST. E INSTRUC. N. 1 VILAGARCIA         XESTIÓN
  • XDO. INSTRUCION N. 3 DE VIGO                          TRAMITACIÓN
  • XDO. 1ª INSTANCIA  N. 4 PONTEVEDRA                AUXILIO
  • XDO. PRIM. INST. E INSTR. Nº 3 CAMBADOS         AUXILIO

Non foi posible a cobertura de todas as prazas polo que, según o disposto no capítulo 2, artigo 6º,  punto 5  dá  Orde   do 4 de  outubro de 2018 sobre selección e  nomeamento de  persoal interino, acudirase  ao  servizo público de  emprego dá  Comunidade Autónoma para cubrir  as  prazas restantes:
  • XDO. 1ª INST. E INSTRUC. N. 1 VILAGARCIA          XESTIÓN          
  • XDO. INSTRUCION N. 3 DE VIGO                           TRAMITACIÓN             
  • XDO. PRIM. INSTANCIA N. 4 PONTEVEDRA              AUXILIO

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.