jueves, 30 de enero de 2020

STAJ informa. STAJ reúnese cos Grupos Parlamentarios para abordar o futuro do Rexistro Civil.

-  Tamén trasladamos aos Grupos outras reivindicacións, en relación coa carreira profesional, promoción interna, melloras salariais e modernización da Xustiza.
Como xa anunciabamos hai algunhas semanas,  STAJ dirixiuse aos Grupos políticos de ámbito nacional a fin de buscar unha solución ante a inminente entrada en vigor da Lei 20/2011, do Rexistro Civil, que como coñecedes, supón o desmantelamento deste servizo tal como coñecémolo, saíndo da Administración de Xustiza, deixando de ser servido por xuíces e funcionarios dos Corpos ao servizo da Administración de Xustiza, e desaparecendo de pobos e cidades para quedar nunhas cantas oficinas xerais, (1  ó 2 por Comunidade Autónoma), de localización aínda descoñecida, poñendo en verdadeiro perigo de desaparición aos Xulgados de Paz.
O Grupo Popular presentou unha proposición para modificar a devandita Lei, proposición que está aínda pendente de informe do Goberno e de pasar pola mesa do parlamento para a súa toma en consideración. Iso obrigará a que, de tramitarse, deba facerse con carácter de urxencia para chegar antes da data de entrada en vigor da Lei o próximo 30 de xuño.
A proposición presentada, aínda non recollendo todas as nosas reivindicacións na materia, e cunha redacción que entendemos que debe matizarse e mellorarse, si que respecta e mantén a organización e demarcación actual do Rexistro Civil, incluídos os Xulgados de Paz por delegación, aínda que os actuais Rexistros pasarán a denominarse Oficinas de Rexistro Civil. Do mesmo xeito, reserva a súa  levanza en exclusiva para o persoal ao servizo da Administración de Xustiza, cos Letrados da Administración de Xustiza como encargados.
Desde  STAJ estamos a tentar que o resto de Grupos políticos permitan a tramitación desta proposta respectando eses principios básicos de mantemento do Rexistro Civil como servizo público, gratuíto, servido enteiramente por funcionarios de Xustiza e con mantemento da demarcación actual e xa algun dos Grupos políticos do Congreso nos manifestou a súa disposición favorable a esta tramitación e esperamos que o resto de Grupos tamén o faga, polo menos Unidas Podemos e Cidadáns, aínda que tamén o Grupo Socialista, único ao que vemos menos receptivo, de momento.
MUGEJU: Copagamento farmacéutico.
Tamén estamos a trasladar aos grupos políticos a necesidade dunha equiparación nesta materia cos xubilados adscritos ao réxime xeral da Seguridade Social, pois os xubilados sometidos ao  mutualismo administrativo deben seguir pagando o 30% do importe dos medicamentos, o mesmo que pagamos cando estamos en activo, a diferenza do que sucede no réxime xeral, onde unha vez xubilados o copagamento redúcese ou mesmo se elimina, en determinados casos.
MELLORA das condicións de traballo.
Tamén estamos a trasladar aos grupos políticos nosas reivindicacións nesta materia, e así, entre outras, estamos a tentar que impulsen modificacións lexislativas que permitan recuperar a reserva do 50% na promoción interna, ou que insten o Goberno a negociar as bases da carreira profesional.
MELLORAS Retributivas.
Recuperación dos niveis retributivos que nos foron rebaixados no ano 2010, no que se produciu unha rebaixa dun 5% de media en todos os conceptos retributivos. Son dez anos de recortes mantidos no tempo, que xa é xusto recuperar. Tamén é preciso revisar as retribucións polo servizo de garda, que están a quedar obsoletas.
Os Grupos cos que xa nos reunimos mostráronse receptivos e de acordo nas cuestións expostas, mostrando a súa disposición para buscar fórmulas para a presentación de iniciativas lexislativas ou de impulso da acción de goberno, en sintonía coas nosas reivindicacións. Estamos seguros que o resto de grupos tamén  as apoiará, pois son xustas e carecen de signo ideolóxico, e tenden exclusivamente a mellorar as condicións de traballo dos funcionarios de Xustiza, ademais de contribuír á modernización e mellora da Administración de Xustiza como servizo público.
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.