miércoles, 29 de mayo de 2019

ULTIMA HORA: permiso por falecemento, accidente ou enfermidade grave de familiar: a localidade é a residencia, non o centro de traballo

A Dirección Xeral de Xustiza acaba de remitirnos a seguinte comunicación tra-la firmeza da Sentenza ditada polo TSX de Galicia:

Consecuencia da firmeza da sentenza ditada en data 19 de decembro de 2018  pola Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,  en relación á concesión do permiso por falecemento, accidente ou enfermidade grave dun/dunha familiar recollido no artigo 11 da Resolución do 8 de abril de 2009, da Dirección Xeral de xustiza, pola que se regula o réxime e o procedemento da concesión de vacacións, permisos e licenzas do persoal funcionario ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia,  enténdese por  “LOCALIDADE”, a localidade da residencia do funcionario e non a localidade onde radica o seu posto de traballo.STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.