martes, 9 de abril de 2019

Sustitucions entre titulares

Publicados novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a sua cobertura mediante substitución entre titulares con data 8 de abril de 2019.

As prazas ofertanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estea en situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo.

Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais e dentro de cada un dos apartados operarán os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por períodos de longa duración.

Os/As interesados/as nas substitución presentarán as súas solicitudes conforme o anexo II bis dispoñible nos modelos do correspondente apartado dedicado ás substitucións entre titulares. No caso de que se soliciten varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en contra, de lle corresponder mais dunha das prazas, será a recollida na solicitude.

A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento:  Avisos de desocupación.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.