miércoles, 3 de abril de 2019

OEP 2019 e QUENDA LIBRE 2017-18 . O Ministerio volve a incumprir os seus compromisos

APROBADA A OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DE 2019 PARA A ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

O BOE de onte día 2 de abril publica a Oferta de Emprego Público de 2019, na que o Ministerio, unha vez máis, incumpre os compromisos adquiridos e asinados cos sindicatos na Mesa sectorial.

Na devandita oferta, as prazas que se inclúen divídense en dous grandes grupos: Taxa de reposición, por unha banda, e proceso de estabilización, por outro. No seguinte cadro tedes a distribución das prazas:

Prazas correspondentes a taxa de reposición:


CORPO
Ámbito M. Xusticia
(non transferido)

CC.AA

TOTAL
L
P.I.
TOTAL
L
P.I.
TOTAL
L
P.I.
TOTAL
Letrados da Admón de Xustiza
54
23
77
-
-
-
54
23
77
Médicos Forenses
0
0
0
11
-
11
11
-
11
Xestión
25
10
35
186
77
263
211
87
298
Tramitación
31
13
44
172
73
245
203
86
289
Auxilio
15
-
15
190
-
190
205
-
205
Totais
125
46
171
559
150
709
684
196
880

Prazas correspondentes á oferta de emprego público de estabilización:
  

CORPO
Ámbito M. Xusticia
(non transferido)

CC.AA

TOTAL
L
P.I.
TOTAL
L
P.I.
TOTAL
L
P.I.
TOTAL
Médicos Forenses
8
-
8
28
-
28
36
-
36
Xestión
82
22
104
147
47
194
229
69
298
Tramitación
354
105
459
460
138
598
814
243
1.057
Auxilio
328
-
328
510
-
510
838
-
838
Ayudantes de Laboratorio del INTCF
8
-
8
-
-
-
8
-
8
Totais
780
127
907
1.145
182
1.330
1.925
312
2.237


O Acordo do 4 de decembro do 2018 subscrito entre o Ministerio e as organizacións sindicais presentes na Mesa sectorial de Xustiza, recollía o compromiso de potenciar a promoción interna, de maneira que o Ministerio debería convocar unha “oferta adicional e extraordinaria de Promoción interna cuxo número de prazas acumularase ao número de prazas para a devandito quenda vinculadas á  OEP 2019, de maneira que se alcance o 60% das prazas ofertadas na quenda libre dese exercicio”

Como pode observarse analizando as táboas anteriores, a porcentaxe que na oferta de emprego, sumando a correspondente a taxa de reposición e a do proceso de estabilización, non chega nin de lonxe a ese 60 por cento, pois para iso tería que convocar para promoción interna para  LAJ 32 prazas en lugar das 23 que convocou, para Xestión 264 prazas en lugar de 156, e para Tramitación 610 prazas en lugar de 329.

STAJ NON VAI A PERMITIR ESTE NOVO INCUMPRIMENTO e xa esiximos a rectificación inmediata ao Ministerio. Levamos moito tempo loitando por esta convocatoria adicional e extraordinaria como para permitir que o Ministerio volva facer o que lle veña en gana, saltándose á toureira acordos asinados coas organizacións sindicais.

CONVOCATORIA QUENDA LIBRE OFERTA EMPREGO 2017-2018

Por se o anterior non fose suficiente, na convocatoria correspondente ás Ofertas de Emprego acumuladas de 2017 e 2018 tamén pretende outra vez saltarse os acordos e, ademais, inclúe novidades de maneira sorpresiva que prexudican notablemente a todos os opositores.

Así, o Ministerio trasladounos os borradores das convocatorias da quenda libre, nas que non se respectan en absoluto os principios recollidos no Acordo do 4 de decembro, pero é que, ademais, e quizá isto é unha das cuestións máis graves, introduce un novo exercicio para o Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa que substitúe ao exercicio práctico de  Word por unha proba teórica de coñecementos informáticos de procesadores de texto, follas de cálculo e Administración electrónica. Isto é sinxelamente un insulto aos opositores que levan meses, anos, preparándose unha proba sobre cuxa desaparición nada adiantara o Ministerio, polo que  STAJ non vai aceptar este cambio introducido a última hora e sen avisar.

STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.