jueves, 26 de julio de 2018

Concurso de traslados 2018 - corrección de erros: ampliación de prazas e do prazo de presentación de instancias

Tra-las xestións levadas a cabo por STAJ a través do subdirector xeral de xustiza para que, con urxencia se incorporen as prazas non publicadas no concurso, o Ministerio de Xustiza remitiunos un correo electrónico anticipando as correcións que se van facer así como os motivos das mesmas. A modificación afecta ás localidades de  Avila, León, Murcia, Valladolid e Herrera de Pisuerga. 

Vaise ampliar o prazo para a presentación de instancias ata o 20 de agosto


STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.