miércoles, 31 de enero de 2018

Últimos chamamentos de interinos

No día de hoxe saíron publicados no OPAX chamamentos de persoal interino para que preste servizo nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:

A CORUÑA

- Xulgado Mixto nº 1 de Ribeira
   Corpo de Auxilio
-Xulgado Primeira Instancia nº 1 Santiago de Compostela
   Corpo de Xestión

PONTEVEDRA

- Xulgado Mixto nº 3 de Cambados
   Corpo de Xestión
- Xulgado do Social nº 4 de Vigo
   Corpo de Tramitación
-Xulgado do Penal nº 4 de Pontevedra
   Corpo de Tramitación