martes, 10 de octubre de 2017

Corrección do Corpo da praza de Cambados 2 que saliu a substitución.

A praza ue saliu a substitución  no xulgado de  Cambados nº 2 é do Corpo de Auxilio non de Tramitación como se ununciou nun principio pola Dirección Xeral de Xustiza, cousa que subsanuo na propia oferta publicada en Intranet.