lunes, 6 de marzo de 2017

Acción Social

CONVOCATORIA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL

Data: 06.03.2017
Hora: 10.00 horas
Lugar: Dirección Xeral de Xustiza, sala de reunións  2ª planta

ORDE DO DÍA

1.       Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior
2.       Convocatoria do Fondo de Acción Social 2017
3.       Rolda de intervencións