miércoles, 15 de febrero de 2017

ULTIMOS CHAMAMENTOS DE INTERINOS

No día de hoxe saíron publicados no OPAX chamamentos de persoal interino para que preste servizo nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:

A CORUÑA

- TSX, SALA SOCIAL- A CORUÑA
Corpo AUXILIO XUDICIAL

- XDO DO PENAL Nº 3 DE a CORUÑA
Corpo TRAMITCIÓN

PONTEVEDRA
- XDO.  MIXTO Nº 1 DE CALDAS DE REIS
Corpo AUXILIO XUDICIAL

- XDO.  DE PAZ DE PONTECALDELAS
Corpo AUXILIO XUDICIAL

- AP, SECCION 5ª - VIG
Corpo TRAMITACIÓN