jueves, 23 de febrero de 2017

Reunión coa Xefa Territorial de Xustiza de A Coruña.Onte houbo reunión dos sindicatos representativos de xustiza na sede da Xunta, en Monelos coa Xefa Territorial de Xustiza da provincia e principalmente a reunión baseouse na nova sede xudicial de Tabacos, que pasamos a resumirvos:
En primeiro lugar solicitamos como xunta de persoal unha visita ás instalacións a fin de informarnos do seu estado, repartición, etc.
Con respecto á data do traslado: segundo a xefa territorial farase a finais do mes de Marzo, neste acto STAJ pon no seu coñecemento que deberán coordinarse cos xulgados afectados para non interromper os señalamientos de vistas, declaracións, etc. que teñen previsto estes órganos.
Os Xulgados que se van a trasladar á nova sede xudicial de Tabacos, son os que en principio habíase devandito, é dicir, a totalidade da Audiencia Provincial, Fiscalía Provincial,-quedando os despachos de C/Monforte-, o Xulgado de Vixilancia Penitencia e o Xulgado de Menores. Con respecto aos Xulgados do Mercantil e Contencioso que pasarán ao edificio da Audiencia Provincial, non saben exactamente que distribución terán, só se garante que na sexta planta instalarase o Imelga. Aínda que supoñen que cada xulgado do contencioso e mercantil ocuparán cada un deles o que na actualidade é unha sección na Audiencia Provincial.
Con respecto ás prazas, a xefa territorial maniféstanos que na nova sede xudicial de Tabacos haberá prazas para todos os funcionarios, que se distribuirán entre o perímetro e prazas no parking contiguo, -ao parecer existe unha partida de diñeiro destinada a iso-,  que á parte de se algunha praza se reserva para o Presidencia da AP ou para a Fiscal Xefa, ninguén gozará de dereito algún a ter praza reservada, senón o que primeiro chegue, tal como ocorre noutros edificios da Xunta de Galicia.
Con respecto ás prazas de parking actuais do interior da AP, procederase á recollida de mandos que actualmente teñen os funcionarios alí destinados- para máis tarde proceder á súa distribución aos compañeiros dos Xulgados do Contencioso e Mercantil. STAJ manifesta que hai compañeiros que sen ter alí praza teñen mando, ao que a xefa territorial abre a posibilidade dunha vez establecido a repartición proceder ao cambio de frecuencia dos mandos para que as persoas non destinadas alí non poidan acceder.
Outros: Poñerán persoal de seguridade no edificio anexo de Coruña.
Respecto ao Xulgado de Garda de Ferrol, expónselle a problemática das cadeiras, as cales están practicamente inutilizadas, con respecto a este tema, teranse que seguir facendo as peticións individuais ou por órganos, dada que manifestan que é imposible realizar unha inspección en todos os órganos para a súa verificación.
Con respecto aos arquivos xudiciais, en xeral, procederase a un novo expurgo para así facer sitio ás novas causas.