miércoles, 25 de enero de 2017

Últimos chamamentos de interinos

No día de hoxe saíron publicados no OPAX chamamentos de persoal interino para que preste servizo nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:

A CORUÑA
- XDO. INSTRUCIÓN N. 7 A CORUÑA  
   Corpo de Tramitación

- XDO.PRIM.INST.N. 7 A CORUÑA 
    Corpo de Tramitación

- XDO. DE VIOLENCIA SOBRE A MULLER N. 1 A CORUÑA
    Corpo de Auxilio

OURENSE
- XDO. DO PENAL N. 1 OURENSE   
    Corpo de Auxilio

PONTEVEDRA
- XDO. DO SOCIAL N. 1 VIGO
    Corpo Tramitación