miércoles, 1 de junio de 2016

Últimos chamamentos de interinos

No dia de hoxe saíron publicados no OPAX chamamentos de persoal interino para que preste servizo nos seguintes órganos xudiciais que relacionamos por provincias: 

A CORUÑA

- Xulgado mixto núm. 2 de Carballo
  Corpo de Tramitación

PONTEVEDRA

 - Xulgado Mixto nº  1 de Redondela.
   Corpo de Xestión

- Xulgado Mixto nº 2 de Porriño
   Corpo de Tramitación

- Xulgado de Instancia nº 11 de Vigo
  Corpo de Auxilio