miércoles, 11 de mayo de 2016

Avisos de substitucións.

Publícanse novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a súa cobertura mediante substitución entre titulares con data do 11 de Maio de 2016.
Os/as interesados/as nas substitucións poden presentar as súas solicitudes conforme o modelo anexo II, facendo constar, no espazo dedicado ao órgano xudicial, o órgano no que se atopa destinado, así como aquel para o que fai a súa solicitude

Anticipar por fax: núm. 981 54 62 22

A CORUÑA

 XDO. INSTRUCIÓN NÚM. 3 – SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Corpo: Xestión procesual e administrativa
Prazo:  11, 12 e 13 de maio de 2016 Motivo:
Liberación sindical
XDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCIÓN NÚM. 3 – CARBALLO
Corpo: Xestión procesual e administrativa
Prazo:  11, 12 e 13 de maio de 2016
Motivo: Liberación sindical

OURENSE

DECANATO PR.I./I. – OURENSE 
Corpo: Xestión procesual e administrativa
Prazo:  11, 12 e 13 de maio de 2016
Motivo: Vacante
XDO. PENAL NÚM. 1 – OURENSE 
Corpo: Xestión procesual e administrativa
Prazo:  11, 12 e 13 de maio de 2016 Motivo:
Liberación sindical

PONTEVEDRA

 XDO. INSTRUCIÓN Nº8 – VIGO 
Corpo: Auxilio xudicial
Prazo:  11, 12 e 13 de maio de 2016
Motivo: Liberación sindical