miércoles, 6 de abril de 2016

Últimos chamamentos de interinos

No dia de hoxe saíron publicados no OPAX chamamentos de persoal interino para que preste servizo nos seguintes órganos xudiciais que relacionamos por provincias: 

A CORUÑA


- Xulgado Mixto nº 1 de Corcubión. 

  Corpo de Auxilio Xudicial

LUGO

- Xulgado Mixto nº 2 de Vivieiro.
  Corpo dde Tramitación

PONTEVEDRA

- Xulgado de Instancia nº 2 de  Vigo.

  Corpo de Xestión.

- Xulgado de Instancia nº 6 de Vigo.
  Corpo de Tramitación.

- Xulgado Mixto nº 1 de Ponteareas.
  Corpo de Tramitación