miércoles, 27 de abril de 2016

Substitucións entre titulares e últimas adxudicacións de prazas

Publícanse novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a súa cobertura mediante substitución entre titulares con data do 27 de abril de 2016.
Os/as interesados/as nas substitucións poden presentar as súas solicitudes conforme o modelo anexo II, facendo constar, no espazo dedicado ao órgano xudicial, o órgano no que se atopa destinado, así como aquel para o que fai a súa solicitude
Prazo 27,28 e 29 de abril 

A CORUÑA

XDO. 1ª INSTANCIA NÚM. 12 – A CORUÑA
Corpo: Xestión procesual e administrativa,
Motivo: Licenza por enfermidade

XDO. INSTRUCIÓN NÚM. 1 – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Corpo: Xestión procesual e administrativa
 Motivo: Vacante

Anticipar por fax: núm. 981 54 62 22
Adxudicacións -só intranet-
Solicitude